Szövegdoboz:

Megkérdeztem tőle, hogy mi okoz fejlődést a pályán?


Azt lehet mondani, hogy két pont között a fordulatot figyelem, ami eszmei áldozatot, örömöt okoz válaszolta.

Harmóniakert

SárkánySzentkuthy Miklós portré

Copyright © Mező Tibor, 2007 Minden jog fenntartva

Szövegdoboz:

Kezdőlap

Opus

Szótagtár és Szótár

Szolgáltatás

Szentkuthy Miklós

 1986

mesteremnek mestere

 

Foto: Vahl Ottó

 

 

 

 

 

Mező Tibor művei

 

Versek:

             1. Harmóniakert, válogatott versek
                         
Hozzászólás a Harmóniakert c. verskönyvhöz

           Mező Tibor: Harmoniakert Blog

                     

Szerkesztés:

             1. Szent Orpheus és Franciscus
                         
Szentkuthy Miklós és Kordás Ferenc levelezése

             2. Kordás Ferenc válogatott versei

                          A mesterem Verskóstoló c. maga kezével válogatott                           költeményei.

             3. A biblioterápia kézikönyve

                          A szocioterápiás tevékenységem szövegemlékei

             4. Napút

                          Csontváry Kosztka Tivadar önéletrajza          

             5. A konfliktus mélylélektani értelmezései

                          Dr. Süle Ferenc valláspszichológus előadása

             6. A terápiás közösség konfliktusai

                          Bálint Árpád pszichológus előadása

             7. A kiégés (burn out-szindróma)

                          Dr. Horváth Endre pszichiáter előadása

             8. Egy őrült vallomása

                          Varga Elemér dialógusa, amelyet a másik fél
                          meg sem hallgat

             9. Németi Csaba: Vándor, válogatott költemények

Németi Csaba vándorköltő a lázadását hitre váltotta

10. Forradalom a rehabilitációban 2004

Egykorú e-dokumentumok a megváltozott munkaképességű személyek szabad munkaerő-piaci foglalkoztatásáról Magyarországon

 

Tanulmány:

             1. Csokonai Vitéz Mihály: Alkalmatosságra írt versek

                          Az alkalmi költészet poétikai vizsgálata

             2. Az Ómagyar Mária-siralom metruma

                          a hangalak-jelentés-ritmus korrespondancia alapján

             3. Rehabilitációs Partnerség Program

                          A megváltozott munkaképességű személyek                                        foglalkoztatása a munkaerőpiacon, helyzetelemzés

             4. Feljegyzések Dolinán

Zenés biblioterápia Dolinában addikt és pszichotikus betegségben szenvedők részére

         5. Véges rendszerek makroszintű vizsgálata

                     

           Cikk:

             1. Kiben sem lélek

                          Egy ismeretlen Balassi-akrosztichon Siska Antsa nevére

2. Balassi ereklye a rekonstruktív költészetben

             Kezdeményezem, hogy a Balassi-kézirat visszakapja az eredeti szerzői formát

             3. Áprily Lajos Márciusa

A Március c. költemény vitatott metrumának alkotáslélektani vizsgálata

             4. Szentkuthy Miklóssal álmodtam

                          Benyomások Szentkuthy Miklós reinkarnációjáról

             5. Ég lakója és földön az otthona

Az otthon igazsága az élet igazsága is, biztonság az embertelenséggel szemben

             6. Mi a lélek?

             A lélek tulajdonság, amely az élő szervezet jellemzője

             7. Költészetnapi köszöntő

             A művészet sokhangú, de kezdetben egy hang van

             8. Hírünk a világban
                         
Pomázi Polgár c. havilap rovata ,,Az jó hírért, névért”

             9. Szótagszám-követés a szövegben

Egy szóalakra közvetlenül következő másik szóalak szótagszámának vizsgálata a szövegben

             10. Új alkotó korszak

A jövő évtől kezdve új költői alkotó korszakkal szeretnék továbblépni az Atya maga-mivoltának birtokában

             11. Wass Albert a pánhungarizmus sodrában Pomázon

Orbán Viktor pánhungarizmusának ára van, a magyar lakosság sanyarú kenyere

             12. Le velem a Költészet(nap)ért

Az olvasó nem a művel, hanem a szerzővel kommunikál

13. Sina Simon 200 éves

             Akinek adományai egy személyben többre rúgtak, mint amit a magyar állam egésze juttatott a nemzeti kultúra javára az elmúlt húsz év alatt Magyarországon

14. Biblia

             A szavakhoz a szótagfajták variálásával mindig meg lehet találni az összes többitől különböző szóalakot…

15. Magyar Nagykereskedők Szövetsége megalakult

             Lőrincze Péter, a VOSZ elnöki főtanácsadója a rendezvényen üdvözölte a kezdeményezést, aki előadást is tartott Merre tart a magyar gazdaság? címmel.

 

 

Interjú:

1.  A kozmikus tudat

                          Beszélgetés Maghy Zoltán festőművésszel

             2. A remény végső megtagadása a bűn

                          Stetka Éva költőnő utolsó interjúja a pályáról

3. Az ugor nyelv nyoma a két szótagos -a végű  nevekben

             Az őshazából magunkkal hozott  jellegzetes magyar-
             ugor névadásról:
Duna, Tisza, Dráva, Száva, Mura stb.

4. Boda László: Az ugorok

             A monográfia az ugorkutatást szorgalmazza, ami újra-              gondolja a finnugor nyelvcsalád kérdését

             Mező Tibor hozzászólása

5. Az ugor-vita

             A magyar nyelv helyzete a nyelvrokonságban

            

 

Riport:

1. Irodalom a gyógyításban
            
Dubniczki Csilla riportja Mező Tiborról

2. Művészek a Kórház szolgálatában

                         Mező Tibor és Tárnoky Ferenc festőművész szocioterápiás tevékenysége

3. Szótagtár szerkesztése

             Vicsotka Mihály kérdez Mező Tibor alkotói inspirációiról

4. Harmóniakert - amit akartok

                         Boldogság utca 23 a jobbik jövő, kérdez Vicsotka Mihály

 

Recenzió:

 

Előadás:

1. Irodalom az elmekórtanban

Hazag Anikó pszichológus hozzászólása

Honlapja: http://www.pestipszichologus.hu

 

2. Lélek, világ és valóság a költő tükrében

József Attila: Téli éjszaka továbbgondolása

3. Zenés biblioterápia (angolul Musical Bibliotherapy)     

Egy komplex művészetterápiás módszernek, a zenés biblioterápiának a helye a medicinában

4. A gyógyfoglalkoztató kiszolgáltatottsága

A kevésbé költséges szocioterápia védelmében

5. A művészet gyógyító alkalmazása

A művészetterápia célja, módszere és hatásmechanizmusa

 

Levelezés:

Mező Tibor levelei

A levélíráshoz általában műgonddal fogtam, ezért kevés szövegmódosítással a teljességre törekedve adom közre leveleimet.

Egyedi keresés