Kőbe dermedve illeszkedik a szikra

Harmóniakert

Szövegdoboz: Sárkány

Copyright © Mező Tibor, 2007 Minden jog fenntartva

Kezdőlap

Opus

Szótagtár és Szótár

Szolgáltatás

 

Ég lakója és földön az otthona

 

Az ég gyakran a légteret jelenti az ember számára. A légtérben azonban nincs ég, csupán űr, még további űr, és az űrben anyagok és napok. Az ég a tudat számára is ép jelentéssel bír. Az ember gondolkozó-érző szervezet, s bármilyen sokan vannak az egyedei, mindnyájan rendelkeznek a többiektől eltérő jellegzetességekkel. Nem csupán hivatalánál, hanem kvalitásánál fogva sem egyformák az emberek. A kiválóság kevesek sajátja, de az ő tudatuk hordozza a legmagasabb rendű tudatállapotokat, amit egy bennük lévő égnek érzek.

               Amit ők ismernek, kategorizálnak, megjegyeznek és vele élnek, csúcsot képeznek az emberi közösség egésze számára. A bennük élő egyéb személy lenyomata képezi számomra az eget; két lábon járó hegyek ők, akiknek az érzékenysége kimagasló. Akit és amit számon tartanak: összegzés, miként a földről és égről szóló tudás. Az életkori fejlődésünk közepette növekedhet kiválóságunk, és ezért válhatunk érdemesek a figyelmükre is. A földi hatalmak gyakorlói ők, akik sokszínű társadalmi szerepeket töltenek be, és ők válnak progresszív képviselőivé az államnak, a hivatalnak. Az ő tudatukban lakni érzi magát ég lakójának az ember.

               A földi otthon ehhez képest kevésbé áttételes tény. Lakóház, lakótárs és otthonosság érzése teremti meg az otthon jelleget. Otthon lenni biztonság, tartozni valakihez, családban-hazában élni jó. Napi feladatok gondjának kiinduló- és célpontja az otthon. Szent ügy, óvni-védeni kell, mert hamar diszfunkcionálódhat, tehát nem lesz képes feladatát betölteni.

               Nekem kell egy otthon, és kell egy otthon az égben -, ez volt sokáig a legfőbb vágyam. Az égben szerzett otthon volt a legnehezebben elérhető, de nem vagyok képes annyit szenvedni, hogy feladjam a kiváló emberek tudatában lévő lakhelyem képzetét. Van lakóházam, munkám és egészségem, csak igazságom nincs egy szűk kör előtt. Pedig az otthon igazsága az élet igazsága is, biztonság az embertelenséggel szemben.

 

 

Mező Tibor

 

Vissza

Egyedi keresés