Kőbe dermedve illeszkedik a szikra

Harmóniakert

Szövegdoboz: Sárkány

Copyright © Mező Tibor, 2007 Minden jog fenntartva

Kezdőlap

Opus

Szótagtár és Szótár

Szolgáltatás

A 16. sorban a vers szótagszáma csak akkor fog egyezni, hogyha a ,,kin” szóban betűkihagyásra gyanakszunk, és ezt ,,ki[be]n”-nek hangoztatjuk. Végeredményben tehát a ,,lenni sem lélek” kifejezés helyett a kiben sem lélek kifejezést javaslom olvasni.

 

II.

 

Úgy tűnik számomra, hogy a 19. sorban a ,,-t” tárgyrag maradt el az ,,az” utalószóról, amelyre nyelvtani jelentésvizsgálattal következtetek. Az utolsó strófa összetett mondatának igei állítmányai: adja, örvendjen, szeretett (ebben a szóban a kódexmásoló kézírása alapján a múlt idő jele: -tth!), valamint a feledjen. Ezek alanya a ,,szép leány”, akit a természet jelenségeinek társaságában, a megérkezéskor szokásos üdvözlő formulával szólít meg a költő: ,,Isten hozzátok.”  A megszólításra válaszul a ,,szép leány” bút ad, hogyha elutasító a magatartása (,,s adja rajtatok
az[t]”, ti. a bút: ,,…mert jutottam bura” – 16. sor), hogyha pedig elfogadó a válasza, akkor örvend. A
és az öröm, a szerelem és a feledés, valamint a múlt és a mostan egymással ellentétes pólusok, a költő kétségeinek lírai kifejeződései egy megszorult élethelyzetben.

Nem jellemző a magyar költészetben, hogy a költemények páros soraiban található az akrosztichon. Balassi Bálintnak a Tizenharmadik sorszámú versében, a címszerű tárgyleírásban mégis azt tapasztaljuk, hogy egy akrosztichonra történik utalás: ,,kith egj szep lean[y.] nevevel szerzet,” ezért éreztem késztetést az akrosztichon mint rejtjel megfejtésére ebben a költeményben.

 

III.

 

Szövegjavítási javaslataimat összefoglalva:

 

leni (16. sor): ki[be]n

vagj (12. sor): [a]vagj

az (12. sor): A névelőt törölni.

az (19. sor): az[t]

 

A mondatszerkezeti javaslataim:

 

leni sem lelek (16. sor): ki[be]n sem l[é]lek

vagj mint az zöld àgh (12. sor): [a]vagj mint zöld àgh

s-adgja rajtatok az (19. sor): s-adgja rajtatok az[t] (ti. a bút)

 

 

JEGYZETEK

 

1. Ld. Balassi Bálint Összes Verse, Hálózati Kritikai Kiadás,
Szerkesztette: Horváth Iván és Tóth Tünde, 1998.

http://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/bbom/inevjegy.htm

2. Balassa-kódex, 1656 után. OSZK Quart. Hung. 3247. Stoll 76. sz. 92 lev. 21

3. A Balassa-kódex alapján a vers digitális kéziratát közli a Hálózati Kritikai Kiadás:

Tizen harmadik: kith egj szep leany nevevel szerzet: a Notaja az reghy sjralmas.

 

Egyéb szakirodalom a Balassi akrosztichonokhoz:

Pap Balázs: Az akrosztichonok és az első harminchárom In Tiszatáj 2004/10 44-52.

 

Mező Tibor

Vissza

Az ,,n”-betűs szavakban, ép szóvégi helyzetben töretlen a betűazonosság:

A ,,leni” helyett javasolt olvasat a ,,kin” lesz, megfigyelhetjük ugyanis, hogy szóbeli helyzetben  a pontos ,,i”-betűnek két variánsát alkalmazza a másoló, az egyiket alul, a másikat felül köti a következő betűhöz:

         Ugyanez a vizsgálat a szókezdő ,,l”-betűs szavakban a ,,leni” szóra nem eredményez találatot:

 

Kiben sem lélek...

 

Egy ismeretlen Balassi-akrosztichon Siska Antsa nevére

 

 

Az irodalomtörténeti adatok szerint a Siralmas nékem idegen földen már megnyomorodnom… kezdetű Balassi Bálint költeménynek nincs akrosztichonja és a címzettje is csupán: ,,Egy szép leány.”¹

A Balassi-kódex² másolója minden bizonnyal nem vette észre, hogy a tíz versszakos terjedelmű költemény páros sorainak kezdőbetűi a SISKA [A]NTSA női nevet rejtik, ugyanis a 12. sorban a mondatszerkezetet nem rögzítette pontosan: ’avagy mint zöld ág’ helyett ’vagy mint az zöld ág’-ot írt, és a címsorban sem szerepel a tulajdonnév.³ A másoló a kézzel írt szövegben több helyen kihagyja a betűt, ezért a tévesztés lehetőségét erre a helyre is célszerű kiterjeszteni.

 

A betűkihagyás feltételezésem szerint az alábbi helyeken fordul elő, ahol szintaktikai értelmezési nehézségeket is okoz:

 

I.

 

Mindenekelőtt úgy vélem, hogy a 16. sorban újszerűen szükséges olvasni a ,,lenni sem lélek” kifejezést, mert a kifejezés a másoló kézírása alapján ,,k”-betűvel kezdődik, nem pedig ,,l”-betűvel. A betűstatisztikai vizsgálatból kitűnik a ,,k”-betűs betűazonosság a szókezdő szavakban:

Egyedi keresés

Sorszám

Szókezdő k-betűs szó

Kódex-sor

Betűazonosság

1.

kith

cím

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

2.

könjvejmet

5.

1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

3.

kesz

8.

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

4.

kj

11.

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

5.

kedveth

12.

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

6.

kerdeznem

14.

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

7.

K[y.]

16.

 

8.

kedvem

16.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14

9.

kj

17.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14

10.

kelj

20.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14

11.

kedvem

21.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14

12.

kin [leni?]

23.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14

13.

kjben

26.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14

14.

kj

29.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Sorszám

Szókezdő l-betűs szó

Kódex-sor

Betűazonosság

1.

lean[y.]

cím

3, 4, 6, 7

2.

Laktam

4.

 

3.

latom

10.

1, 4, 6, 7

4.

lancz

20.

1, 3, 6, 7

5.

leni [?]

23.

 

6.

lelek

23.

1, 3, 4, 7

7.

lattam

27.

1, 3, 4, 6

Sorszám

i-betűs szó

Kódex-sor

Betűazonosság

1.

Tizen

cím

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15

2.

harmadik

cím

1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15

3.

kith

cím

1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15

4.

megis

12.

1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15

5.

ritkan

13.

1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 15

6.

bizontalan

13.

1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15

7.

mint

14.

8, 12, 13

8.

mint

17.

7, 12, 13

9.

gerlicze

19.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15

10.

penigh

20.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15

11.

vigh

20.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15

12.

mint

22.

7, 8, 13

13.

kin [leni?]

23.

7, 8, 12

14.

$[z]elid

26.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15

15.

Finis

30.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14

Sorszám

Szóvégi n-betűs szó

Kódex-sor

Betűazonosság

1.

Tizen

cím

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

2.

idegen

1.

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

3.

főldőn

1.

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

4.

iutvan

5.

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

5.

eszemben

5.

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

6.

en

5.

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

7.

utan

7.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

8.

Isten

11.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

9.

ighen

13.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

10.

ritkan

13.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

11.

bizontalan

13.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

12.

szjnten

16.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

13.

e$söben

17.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

14.

űdőben

18.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

15.

$[z]jnten

19.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

16.

en

19.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

17.

puztaban

22.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24

18.

kin [leni?]

23.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24

19.

kjben

26.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24

20.

gjakran

26.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24

21.

Isten

28.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24

22.

ővengjen

29.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24

23.

most[a`]

29.

 

 

24.

felegjen

30.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22