Kőbe dermedve illeszkedik a szikra

Harmóniakert

Szövegdoboz: Sárkány

Kezdőlap

Opus

Szótagtár és Szótár

Szolgáltatás

 

Olvasó lektori vélemény

Dr. Boda László: Az ugorok c. művéről

(kézirat)

 

Nincs forrás birtokában a szerző sem az ugor, sem a finnugor alapnyelvről, állítása ellenére sem. A Világatlasz a jelenkori tulajdonneveinket tartalmazza. A szótagtípus-vizsgálat módszere pedig nem vonja kétségbe a finnugor nyelvek egymáshoz való eddig feltárt viszonyát, valószínűleg képes ugyan új megvilágításba helyezni az adatokat az általános nyelvtudomány számára, azokat inkább kiegészítve, semmint kétségbe vonva.

 

Tulajdonnevet kapcsolni néphez a szerző önkényes eljárása: pl. a Róma név az ugor, etruszk, latin vagy olasz nép eredetjelzője, de lehetne folytatni a sort a Rajna, Majna, Szajna, Hága, Prága stb. nevekkel, holott mindegyik két szótagú név -a végződéssel? A statisztikai vizsgálat alapján ugyanakkor a három szótagú -a végű köznevek száma meghaladja a két szótagú -a végűekét, amely adatot nem tudni, hogy a szerző miért mellőzi.

 

A politikai érdek az eredetkutatásban korunknak is tünete, a szerző stílusa az indulatok csökkentéséhez hozzájárul, bár még inkább hozzájárulhatna, ami szintén a hazafiság szolgálata.

 

Az eredetkutatás filozófusa ígéretes szerep, bizonyára követőkre is fog találni. Az alcímben foglalt kérdés feltevése mégis felettébb bizonytalan: ,,Miért nem finnugor a magyar nyelv?” A szerző mintha annak feszülne neki, hogy miért ugor a magyar. Ebben a tekintetben a tudományos eredmények kivonatát adja, miközben bizonyító erejű nyelvi tényekkel az ugor ősiségét egyáltalán nem támasztja alá, 12 ezer éves jelrendszer, mint hagyomány ma nem létezik.

 

Végezetül ki kell jelenteni, hogy a ,,finnugor” ellenében a szerző által használt ,,magyar ugor” kifejezés dilettáns javaslat. A ,,finnugor” szó nem jelzős szóösszetétel, ahogyan a szerző kezeli, hanem szóösszevonásból keletkezett összetett szó, amelynek ,,finn” tagja a magyartól távol eső nyelvrokonaink csoportját jelöli, az ,,ugor” tagja a magyarhoz közelálló rokonnyelvi ág neve, amelybe magyarként mi magunk is végeredményben közvetlenül beletartozunk.

Mező Tibor

 

Tovább

Vissza

Egyedi keresés

Copyright © Mező Tibor, 2007 Minden jog fenntartva

Még több vélemény:

 

Rénhírek