Kőbe dermedve illeszkedik a szikra

Harmóniakert

Szövegdoboz: Sárkány

Copyright © Mező Tibor, 2007 Minden jog fenntartva

Kezdőlap

Opus

Szótagtár és Szótár

Szolgáltatás

 

Biblia

 

Isten Igéje könyvekben.

No, de hány szó van ezekben a könyvekben? Hány hangzó van ezekben a szavakban? Hány szótag van a Bibliában?

                 − A Biblia három szótagú szó.

 

A nyelvteremtő Isten miért csak egy szókezdő szótagot, és miért csak egy szóvégszótagot alkotott? Miért kellett neki a közbenső szótag?

                 − A három szótagú szóban van egy szókezdő, egy szóvég és egy közbenső szótagtípus.

 

Isten hat nap alatt teremtette a világot, a hetedikben megpihent. Meglehet, hogy szunyókálása közben a hetedik napon az embernek nyelvet teremtett?

                 − A ’könyv(ek)’ jelentésű Biblia szónak a többitől különböző szóalakja van.

 

Miért kell az Istennek rendet teremtenie a hangzók között, ha beszél az emberhez? A hangzók szabályos rendben hoznak létre szóalakokat?

                 − A teljes szótagban a magánhangzó előtt is, utána is mássalhangzó áll [b i b -], a nyílt szótagban a magánhangzót követő helyzetben a mássalhangzó hiánya lesz a jel [l i Ø -], a redukált szótagban a magánhangzó előtt és utána is a jel a mássalhangzó hiánya [- Ø a Ø]. Ezeket szótagfajtáknak nevezzük: teljes szótag, nyílt szótag, zárt szótag, redukált szótag, szervetlen szótag (ez utóbbiból hiányzik a magánhangzó: pl. brr, psszt), és az álszótag (nem tagja semelyik szónak, ha a szótagtípus is megegyező: pl. az ut- és az -án álszótagok az után szóban.).

 

Mit tesz Isten azért, hogy Igéihez szinte végtelen számú szóalakot tudjon gyártani?

                 − A Biblia szó egy teljes, egy nyílt és egy redukált szótagból áll. A szavakhoz a szótagfajták variálásával mindig meg lehet találni az összes többitől különböző szóalakot (kivételt képez a kevés számú azonos alakú szavak esete: pl. diéta, levél stb.).

 

Milyen gyakoriak a hangzók, a szótagok, a metrumok a magyar nyelvben?

                 − Mező Tibor A magyar nyelv szótagtára c. munkájában ezzel foglalkozik már hat éve. Végeredményben az általános nyelvészet segítségével a hangzóktól a szavakig fejlődő nyelvállapotoknak a történetét tárja fel, amellyel nemcsak az elméleti tudásunkat gyarapíthatja, hanem az informatikai adatbázisával a gépnyelv kifejlesztéséhez is hozzájárulhat, pl. egy szótagfont típusú operációs rendszernek a kifejlesztésével a világon, ahol billentyűk helyett a jövőben a számítógéphez mikrofonnal tollba mondva fogunk beszélni: szó-ta-gol-va!!!!

 

Mező Tibor

 

Vissza

Egyedi keresés