Kőbe dermedve illeszkedik a szikra

Harmóniakert

Szövegdoboz: Sárkány

Copyright © Mező Tibor, 2007 Minden jog fenntartva

Kezdőlap

Opus

Szótagtár és Szótár

Szolgáltatás

 

Szótagtár szerkesztése

az Álláskeresők Online Közösségével

 

Vicsotka Mihály riportja

 

Mező Tibor költőként mutatkozott be Pomázon 2000-ben, később rendezvényeken szavalták a verseit. Az inspirációját jelenleg a magyar nyelv szótagkincsének feltárásából meríti, Szótagtárat szerkeszt Szentkuthy Miklós Szent Orpheus Breviáriuma c. műve alapján. Megkérdeztem tőle, hogy miért tartja fontosnak a szótagkutatást?

 

– A verstanokból tudjuk, hogy a szótag a vers és a szó alapegysége. Hipotézisem szerint a szótag a szó alkotóeleme, miként a hangok is azok. Ha rendelkezésünkre állna egy rendszeres szótagkincs, javíthatók lennének a digitális szövegekben az elválasztás hibái. Költők és műfordítók a megfelelő szótagparaméterekkel kikereshetnék a megfelelő szavakat a készülő műveikhez.

       – Milyen szótagparaméterekre gondolsz?

       – A szótag legfőbb sajátossága a szavakban elfoglalt pozíciója, eszerint a szótagoknak három főtípusát különböztetjük meg (szókezdő, szóbelső, ill. szóvégi szótagok), valamint a szóbelső szótagok altípusait is (pl. a négy szótagú szavak első szóbelső, ill. második szóbelső szótagjai). Számon tartjuk a magában álló szótagokat is, amelyek egy szótagos szavakat alkotnak. 10 szótagos szóhatárig összesen 47 pozíciója lehet a szótagoknak. Ezeken túlmenően vannak rövid és hosszú, nyílt és zárt szótagok. A Szótagtárban számon tartom a hosszú magánhangzós szótagok altípusait is: hosszú magánhangzós szótag, hosszú magánhangzót követő kettős mássalhangzós szótag és hosszú magánhangzót követő zárt szótagú szótag.

       – Hogyan készül a Szótagtár?

       – Mindenekelőtt Excel táblázatba kell tördelni a mű szövegét a szótagolás szabályai szerint, egy cellába egy szótag kerül. Majd a cellák tartalmát betűrendbe soroljuk a szótagok paraméterei alapján. A táblázatok weblapokban nyithatók meg, és az Interneten a www.harmoniakert.hu oldalon bárki olvashatja azokat. Arany János szótárkritikája a webszótár korszakában új dimenziót nyer, ugyanis Arany János a teljesség igényével hiányolta a számtalan szóváltozatot a szótárakból. A Szótagtár a szóalak változatlanul hagyásával lehetővé teszi a teljes szótag- és szókincs feltárását egy irodalmi műben, ahogyan az a szövegben előfordul, amiről még csak nem is álmodott Arany. Kíváncsi vagyok rá, hogy Arany János vagy Szentkuthy Miklós használt-e több magyar szót műveikben.

       – Miért Szentkuthy Miklós Szent Orpheus Breviáriumára esett a választásod a Szótagtár adathordozójaként?

       – Szentkuthy Miklós zseniális, reprezentatív nyelvművész, átfogó műveltséggel rendelkezett, és gyönyörűséget okoz a köteteinek olvasgatása.

       – Egyedül kívánod feldolgozni a 2570 oldalas, 5 kötetes regény szótagállományát, amihez akár 40 évi munkád sem lenne elegendő?

       – Természetesen nem. Ennek az online non-profit munkának az elvégzésére az álláskeresőket és az inaktív munkaerőt kérem fel. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium rehabilitációs felnőttképzés szakértőjeként megalakítottam az Álláskeresők Online Közösségét, amelynek célja, hogy az álláskeresők munkaképességüket megőrizzék a leendő munkahelyük megtalálása időszakában is. A munka nélkül levők központi vesztesége a munka, ezért haladéktalanul fontos annak pótlása. Az Internet lakóhelytől függetlenül egyetlen munkaközösségbe fogja össze az elhelyezkedési nehézségekkel tartósan küzdőket, és azokat a munkaképes fiatalokat, akiknek még nincs munkahelyük, valamint az inaktív, megváltozott munkaképességű személyeket otthonaikban. A projektgazdák számára, akik operátorokkal szeretnének dolgozni a jövőben, például szolgál a Szótagtár-projekt, a zseniális Szentkuthy Miklós író művészetének új keletű feldolgozása.

       – Sok sikert kívánok ehhez a gigantikus munkához, köszönöm a beszélgetést.

 

In Pomázi Polgár

 

 

Vissza

Egyedi keresés