Szövegdoboz:

Kőbe dermedve illeszkedik a szikra

Harmóniakert

SárkánySzentkuthy Miklós portré

Copyright © Mező Tibor, 2007 Minden jog fenntartva

Szövegdoboz:

 

Beköszöntés

 

 

Kedves Feleségem, drága Rózsikám!

 

     Amint láthattad az utóbbi időben, állandóan azzal foglalkoztam, hogy az évtizedek során összegyűlt kézirataim anyagát három példányban gépelgetem, kötetekbe rendezem, hogy megfelelő formában adhassam át a Debreceni Református Kollégium Kézirattárának, valamint a Balmazújvárosi Múzeumnak, ahol már jelentős megjelent anyagom van együtt. Most fejeztem be a versek kötetekbe rendezését; ezekből szeretnék Neked és szűkebb családunknak egy kis házi Verskóstolót átadni, szeretetem és ragaszkodásom jeléül.

     Ősi magyar szokás az, hogy disznóöléskor a figyelmes háziasszony egy tálban egy kis disznótori kóstolót küld a szomszédoknak, közeli rokonoknak, barátoknak, amit aztán hasonló szeretettel szoktak viszonozni.

A Brazíliában megjelent Első kéve (1939) és Gyalogösvény (1941) c. versköteteimmel, valamint az ottani és a hazai lapokban, folyóiratokban megjelent egész kötetet kitevő lírai termésemmel most nem foglalkozom, le sem gépeltem, mert ezek egy részét az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára őrzi.

A versanyagot a következő kötetekbe foglaltam össze:

Pásztortűz

Pálmalevelek

Homokszobrász

A Vízöntő dala

Kimaradt versek

Ez mintegy 300 verset tesz ki. Természetesen én is jobban szeretném, ha ezt az elég bőséges anyagot már megjelent formában adhatnám át Neked, családunknak, néhány barátunknak, de erre nem volt lehetőségem és összeköttetésem.

     Az igen gazdag prózai anyaggal nem terhelem a családot, meg nem is győzném a több mint 15 kötetnyi anyagot három példányban legépelni. Ez főként négykötetes életrajzi regényemből, novelláskötetből, elbeszélésekből, a portugál és a brazil irodalom történetéből, irodalmi, pedagógiai, filozófiai és egyéb tanulmányaimból, regényfordításaimból, könyvismertetésekből, jóga-tanulmányokból stb. áll.

     Nem mulaszthatom el, drága Rózsikám, hogy szívem legmélyéből itt is köszönetet mondjak Neked azért a megértő, jóságos gondoskodásért, hozzám való igen nehéz alkalmazkodásért, mely lehetővé tette számomra, hogy ezt a gazdag szépirodalmi anyagot összeállíthattam, s ennek egy részét most sok szeretettel átnyújthatom.

     Olvassátok el ezt a versanyagot megértő szeretettel, együtt érző szívvel, hogy kiérezzétek a sorok közül a vox humana aggódó kiáltását az én egyéni sorsom rendkívül gazdag megpróbál-tatásaiból és világgá szórt keserű szenvedéseiből, még ha nem a bizonytalan jövendő fölött érzett gondjaiból és aggódásaiból is, hogy emlékem ilyen formában is megmaradjon közöttetek.

     Így kívánok most a Verskóstolóhoz igazi szellemi jó étvágyat, sok szeretettel:

 

Kordás Ferenc

 

Hajdúböszörmény, 1985. május 7.

 

Tovább

 

Tartalom

Szentkuthy Miklós

 1986

mesteremnek mestere

 

Foto: Vahl Ottó